Verzekering

Voor alle leerlingen, leerkrachten en hulpouders van onze school is een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten. Leerlingen, leerkrachten en (hulp)ouders zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd voor ongevallen met persoonlijk letsel. Ook buiten het schoolgebouw en tijdens vervoer (bijv. excursies) geldt een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien er sprake is van schade - door ongeval of andere omstandigheden - neem dan altijd contact op met de school.

Uw eigen ziekte- en autoverzekering gaat daarbij altijd "voor". In de schoolpolis zijn beperkte bedragen opgenomen. Indien u er behoefte aan hebt om u aanvullend (of voor hogere bedragen) te verzekeren, dan is dat mogelijk!

Daarnaast heeft de school een collectieve algemene aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de oudervereniging, leden van de MR en alle andere personen die werkzaamheden in of ten dienste van de school verrichten.

De complete tekst betreffende de verzekeringen liggen op school ter inzage.