Pauze

Pauze is een vast onderdeel op het rooster bij alle groepen van IKC Laar. We hebben binnen het onderwijs de pauzes verdeeld in de kleine pauze en de grote pauze.
 

Kleine pauze

We vinden het belangrijk dat we bijdrage aan een gezonde leefstijl op school. Er is daarom besloten dat alleen brood, fruit of groente als tussendoortje is toegestaan. We drinken dan alleen water. Tussen de middag is een ander drankje toegestaan.
 

Grote pauze

Op IKC Laar hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school eten, ze nemen zelf hun lunch met drinken mee, op de dagen dat er 's middags ook les is.
Tijdens het eten in de klas zijn de leerkrachten aanwezig. Tijdens het buitenspelen, of bij slecht weer binnenspelen, houden overblijfkrachten toezicht eventueel aangevuld met een teamlid.

Gedurende het hele schooljaar zijn er regelmatig overlegmomenten met de overblijfkrachten. We proberen de op deze manier de algemeen geldende regels en afspraken te continueren. De overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de hulp die zij bieden.
We vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage voor het overblijven. Van dit geld betalen wij de vrijwilligersbijdrage voor de overblijfkrachten.