Informatieverstrekking

Wij werken met een ouderportaal van Basisonline. Dit is een gesloten digitale omgeving waarin ouders contact met elkaar kunnen leggen, hun kind kunnen ziekmelden, verlof kunnen aanvragen, via een chatfunctie een vraag kunnen stellen aan leraren etc. Dit is ook de plaats waar wij onze nieuwsberichten plaatsen, de schoolkalender, foto's etc.
In de kalender vindt u ook de studiedagen en vakanties terug.

Dit ouderportaal is volledig "AVG-proof", hetgeen betekent dat dit dus een veilige omgeving is om documenten met persoonlijke informatie over uw zoon/dochter met uw te delen als dit nodig is.
Bij dit ouderportaal hoort een app die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet. U ziet dan heel gemakkelijk wanneer er een nieuw bericht is geplaatst.

Bij aanmelding van uw kind krijgt u een token waarmee u zich kunt aanmelden op dit ouderportaal.
Wij krijgen vaak informatie van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties met de vraag of we informatie in onze nieuwsbrief willen vermelden. Waar mogelijk vermelden we die informatie onder aan ons nieuwsbericht.

AVG/toestemmingsformulieren

In verband met de Europese wetgeving heeft ons schoolbestuur een stappenplan om de privacy van medewerkers en kinderen te waarborgen en zo te voldoen aan de wet. Voor u als ouders is van belang dat wij ook gegevens willen gebruiken en verwerken waarvoor wij geen rechtstreekse gronden hebben (denk daarbij aan foto's). Hiervoor dient u via het ouderportaal een z.g. "toestemmingsformulier" in te vullen. Hierin kunt u precies aangeven voor welke gegevensuitwisseling van beeldmateriaal u wel/geen toestemming geeft. U kunt te allen tijde uw instemming weer herroepen. Mochten we andere zaken willen delen over uw kind met derden, vragen we eerst toestemming aan de ouders/verzorgers.

Vanaf heden kunt u alle documenten die zijn opgesteld om invulling te geven aan de AVG via de website van stichting MeerderWeert raadplegen.