Ouderraad

Gedurende het schooljaar worden tal van schoolse en buitenschoolse activiteiten georganiseerd, waarbij de ouderraad een ondersteunende taak heeft.  Te denken valt aan een herfstactiviteit, bezoek van sinterklaas, kerstviering, schoolreisje, carnaval, e.d.
 
De ouderraad ziet er op dit moment als volgt uit:
 
Paul Houben (Voorzitter)      
Hanneke Daems - Wiermans (Secretaris) 
Jolanda van Bree (Penningmeester)     
Marjon Houben
Monique Dohmen
Nicole Peulen
Maartje Janssen
Dian van der Looij
Sandra Claassen   
De ouderraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen.
 

Vergaderdata 2022 - 2023

4 oktober 2022
15 november 2022
17 januari 2023
14 maart 2023
20 juni 2023

Natuurlijk worden er van iedere vergadering notulen gemaakt. Deze worden voor de ouders gedeeld op het ouderportaal van school.
Datzelfde geldt voor het financiële overzicht van de OR. Dat wordt jaarlijks, na goedkeuring door de MR, in de bibliotheek van het ouderportaal geplaatst.
Aan de georganiseerde activiteiten zijn kosten verbonden, daarom vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Ouders worden middels een brief op de hoogte gebracht van de hoogte van de bijdrage en de manier waarop zij deze kunnen voldoen.
 
Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier  en een gedeelte van de opbrengst van de kledingactie, die door de Moezevangers wordt gehouden, kunnen we de activiteiten voor de kinderen van IKC Laar bekostigen. Verzamel dus het oud papier en deponeer het, gebundeld of in dozen in de container naast de school. Deze container staat er één keer in de twee weken van vrijdagmiddag tot zaterdag 12u.

Alvast bedankt!