Schoolvensters

Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u informatie over alle basisscholen in Nederland. Ook van IKC Laar staat hier allerlei informatie, die elk jaar wordt vernieuwd.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en over verdere gegevens.Klik op bovenstaande afbeelding om naar de pagina van IKC Laar te gaan.