Parkeren

In mei 2022 is er hard gewerkt aan de verkeersveilige schoolomgeving. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente, dorpsraad en aanwonenden.

  • Aan beide zijden van de Aldenheerd is een stopverbod ingesteld (met uitzondering voor de gymbus).
  • De paralelweg, tegenover de school langs de huizen met huisnummer 3 tot en met 9 is een één-richtingsweg. Deze mag alleen ingereden worden vanuit de Heugterbroekdijk.
  • Op deze weg staan kruizen geverfd waarop niet geparkeerd mag worden. De oprit van onze overburen blijft zo bereikbaar.
  • Op het eind van de paralelweg mag u NIET een scherpe bocht naar rechts maken (bij voorkeur linksaf over de Brandstraat, rechtdoor richting kerk mag wel) om via de Aldenheerd, voor de school langs, weg te rijden. Zo wordt voorkomen dat er veel kruisend verkeer voor de school langsrijdt.
  • De 6 parkeerplaatsen tegenover de school zullen gebruikt worden door personeel. Zo wordt voorkomen dat er veel kruisend verkeer voor de school langs rijdt op de breng- en haalmomenten. Gelieve hier niet te parkeren.
  • De parkeerplaats naast school kan door bezoekers gebruikt worden voor lang parkeren.
  • Er is een 2e zebrapad bijgekomen
  • Bij de zebrapaden is een wegversmalling aangelegd, zodat kinderen beter zicht hebben en beter zichtbaar zijn, als ze hier oversteken.  Het gebied tussen de zebrapaden wordt afgeschermd met hekken, zodat kinderen niet onverwacht oversteken, maar het zebrapad gaan gebruiken. Aan de ouders, opa's en oma's willen we vragen om dit de kinderen ook aan te bevelen.
  • Op de brede stoep voor de school zijn er fietsparkeerplekken.