Telefoon & smartwatch

Met ingang van het schooljaar 2024-2025 hanteren wij een strikt beleid met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches op onze school. Dit beleid is gebaseerd op recente richtlijnen van de overheid en heeft als doel een optimale leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich kunnen concentreren en presteren.

Algemeen beleid:

  • Verbod op school: Mobiele telefoons/smartwatches zijn niet toegestaan op school.
  • Toestemming: Alleen met expliciete toestemming van de leerkracht mogen leerlingen hun telefoon/smartwatch tijdens de les gebruiken. Deze toestemming moet schriftelijk via e-mail worden bevestigd.
  • Uitzonderingen: In specifieke gevallen, zoals medische redenen of beperkingen, kan een uitzondering worden gemaakt. Dit wordt individueel besproken met de leerkracht.

Praktische uitvoering:

  • Inleveren en ophalen: Leerlingen leveren hun telefoon/smartwatch in bij de leerkracht aan het begin van de schooldag. Aan het einde van de schooldag kunnen zij hun telefoon weer ophalen.
  • Opslag: De ingeleverde telefoons/smartwatches worden veilig opgeborgen.

Wij vertrouwen erop dat dit beleid bijdraagt aan een positieve leerervaring voor alle leerlingen.