Schoolplein

Het schoolplein van IKC Laar is geen openbare ruimte. Tijdens schooltijden is het schoolplein in gebruik door de leerlingen van school en door de kinderen van Hoera Kindercentra.
Buiten schooltijd is het plein bestemd de kinderen die BSO/dagopvang afnemen op die dag bij Hoera Kindercentra.

Buiten deze tijden is het schoolplein enkel toegankelijk voor huurders van het gebouw en het personeel van IKC Laar. Het is niet toegestaan om op het schoolplein te zijn buiten de gestelde tijden.