Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel binnen een integraal kindcentrum.
Er zijn tal van manieren waarop dit wordt vormgegeven.

Ouderbetrokkenheid binnen de kinderopvang staat omschreven in de brochure.

Ouderbetrokkenheid op de basisschool wordt vormgegeven op de volgende manieren:

De ouderraad
De medezeggenschapsraad