Buitenschoolse opvang (BSO) 

We bieden BSO voor kinderen in de basisschoolleeftijd 4-13 jaar. 

Leeftijd kinderen 

Maximale groepsgrootte 

Aantal medewerkers 

4-13 jaar 

20 

1 of 2 

Max 11 kinderen per pedagogisch medewerker 

Dagritme 

VSO (voorschoolse opvang) 

Tijdens de VSO moegen kinderen zelf een activiteit kiezen die ze willen doen. Als de school begint (om 8.30 uur) worden de kinderen door de pedagogisch medewerker naar de klassen begeleid (groep 0-1-2) de overige kinderen lopen zelf naar de klassen. 

NSO (naschoolse opvang) 

Na school worden de kinderen door een medewerker van BSO Hoera opgevangen. De kinderen komen na afloop van de school samen bij het verzamelpunt in de hal waar een pedagogisch medewerker de aanwezigheidslijst checkt. De leerkrachten hebben in de klas een overzicht welke kinderen naar de BSO gaan.  

Op de BSO staat ontspanning centraal! We kijken vooral naar waar de kinderen behoefte aan hebben. Dit kan betekenen dat de kinderen als ze uit school komen meteen fruit gaan eten en iets gaan drinken, dit kan op andere momenten ook betekenen dat ze eerst even gaan spelen en dan pas weer 'de rust' hebben om fruit te eten en iets te drinken. 

Daarna gaan we vaak even naar nuiten om een frisse neus te halen.  

De ruimte is huiselijk ingericht met verschillende hoeken. Te denken valt aan een leeshoek, een poppenhoek en een bouwhoek. Er zijn leesboeken, creatieve materialen, en ander passend spelmateriaal. Ook worden er regelmatig activiteiten aangeboden. De kinderen kiezen zelf of ze hier aan deelnemen. Uiteraard kijken we samen met de kinderen naar een passend aanbod.