Dagritme Peuters 

Ook op de peutergroep staat het welbevinden van de kinderen centraal. We zorgen ervoor dat een peuter zich zo snel mogelijk veilig en fijn voelt in de groep. Dit is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.  

Bij de peuters wordt er gewerkt met het peuterprogramma UK &Puk. Uk & Puk is een peuterprogramma voor meertalige peutergroepen. Aan de hand van Puk (pop) komen er verschillende thema's aan bod zoals: 'smakelijk eten, dit ben ik' en de seizoenen. Ook wordt er volgens een vaste structuur gewerkt aan de hand van dagritme kaarten. Binnen het peuterprogramma wordt er ingespeeld op individuele leermomenten van de kinderen. Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd in hun algehele ontwikkeling. Aanbod van activiteiten en spelmateriaal sluiten aan bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Er wordt gedifferentieerd binnen het activiteitenaanbod. Differentiatie die past bij de leeftijd, ontwikkelingsniveau en de belangstelling van het kind.  

Aan het begin van de dag mogen de kinderen zelf kiezen waar en met wat ze gaan spelen, er is een ruim aanbod in de hoeken en kasten. Daarna is er een kring, gevolgd door het eten van fruit en het drinken van water of thee. De kinderen die al zelfstandig naar de wc kunnen mogen zelfstandig gaan en de overige kinderen verschonen we. Op deze momenten is er veel aandacht voor de interactie tussen kind en pedagogisch medewerker. Daarna volgt er een activiteit buiten of binnen. Tussen de middag eten we een boterham en daarna gaan de kinderen die 's middags nog slapen naar bed.