Dagritme 'baby/dreumes groep '  

Vanaf 7.30 uur (of op vraag vanaf 6.30 uur) is de groep geopend en kunnen de kinderen die opvang nodig hebben al komen spelen. Het dagritme van de baby's en dreumesen wordt afgestemd op het dagritme zoals ouders dat thuis hanteren. Dus slaap- en voedingsmomenten vinden plaats op de afgestemde momenten met de ouders. De voedings- en verzorgingsmomenten worden optimaal benut om contact te maken met de kleinsten. Er wordt gezorgd voor veel fysieke nabijheid, bijvoorbeeld door kindjes te dragen. Kinderen eten 's morgens en 's middags fruit, dit gebeurt meestal rond 9.30 uur/15.30 uur, afhankelijk van de slaaptijden. Kinderen krijgen dan ook iets te drinken en een soepstengel/cracker. Rond 12.00 uur wordt er een broodmaaltijd genuttigd. Tussentijds vinden er activiteiten plaats, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van een kind, bijvoorbeeld een snoezelactiviteit, boekje lezen, knutselen, liedjes zingen, wandelen etc.